Naujienos

Batniavos seniūnijoje atsirado naujausias Kauno rajono „Smaragdo kelio“ smaragdas – skulptoriaus Tado Vosyliaus kūrinys, kuris įprasmina praeitį ir dabartį. Tai stilizuotas Ignotas Karpis, kuris istoriškai svarbus mūsų kraštui. Ši skulptūra – tai Kaunas ir Kauno rajonas – Europos kultūros sostinė 2022 programos dalis. Daugiau informacijos apie „Smaragdo kelią“ rasite čia: https://www.krs.lt/…/naujienos/atidarytas-smaragdo-kelias/

Daugiau

Kaip įteisinti sodų bendrijos narių naudojamą vandens gręžinį?

Nemaža dalis sodų bendrijų naudojasi neįteisintais gręžiniais. Juos įteisinti būtina ir tuo  turi pasirūpinti sodų bendrijų pirmininkai. Registruoti reikia ir negilius, naudojamus sezoniškai ar tik daržų laistymui gręžinius. Atkreipiame dėmesį, kad Žemės gelmių registre registruojami visi gręžiniai, nepriklausomai nuo jų gylio, gręžinio įrengimo ar vandens naudojimo poreikių ir paskirties. Sodų bendrijų pirmininkai turi pasirūpinti gręžinių

Daugiau

Ką svarbu žinoti įteisinant individualiam apsirūpinimui geriamuoju vandeniu skirtą gręžinį?

Asmuo, norintis įregistruoti Žemės gelmių registre jam nuosavybės ar patikėjimo teise priklausantį arba jo valdomą ir (arba) naudojamą Žemės gelmių registre neregistruotą gręžinį, turi gauti savivaldybės, kurios teritorijoje planuojama naudoti anksčiau įrengtą gręžinį, vykdomosios institucijos pritarimą. Jis savivaldybės vykdomajai institucijai teikia paraišką dėl savivaldybės pritarimo naudoti gręžinį Lietuvos Respublikos aplinkos ministro nustatyta tvarka. Savivaldybės vykdomoji

Daugiau

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS KAUNO DEPARTAMENTO INFORMACIJA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamentas informuoja, kad  2022 m. birželio 27 d. gavo Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto 2022 m. birželio 27 d. tyrimų protokolą Nr. 2-22/7826 G1-3, kuriuo patvirtinta, kad 2022 m. birželio 21 d. rastiems Rudagalviams kirams (Laurus Ridibundus) 12 vnt. patvirtintas H5N1 potipio aukšto patogeniškumo paukščių gripas. Rudagalvių

Daugiau

Pasitikrinkite, ar jūsų deklaruotas gyvenamosios vietos adresas tikslus!

Kauno rajono savivaldybė kviečia gyventojus pasitikrinti, ar jų deklaruotos gyvenamosios vietos adresas yra tikslus. Tai padaryti galite interneto tinklalapyje https://www.registrucentras.lt/tikrinti-adresa. Jeigu jūsų adresas netikslus, kreipkitės į seniūniją tel. +370 37567827 arba el. paštu seniunija@batniava.krs.lt

Daugiau