Veikla

Seniūnijos misija – įvertinti kaimo privalumus ir trūkumus, kokybiškai vykdyti seniūnijai deleguotas funkcijas, išsiaiškinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių poreikius, rūpintis jų įgyvendinimu.

Seniūnijos vizija – užtikrinta savivaldos plėtra, sveika, saugi ir patogi gyvenamoji aplinka seniūnijos bendruomenės nariams. Gyvenimo kokybės augimas, turimas bei planuojamas gauti finansinių, materialinių ir darbo išteklių efektyvus panaudojimas numatytiems tikslams pasiekti. Saugi, patogi ir patraukli aplinka gyventi bei vystyti verslus, amatus, žemės ūkį.