Kvietimas teikti prašymus gauti finansavimą Kauno rajono daugiabučių gyvenamųjų namų kiemams tvarkyti

  • 0

Kvietimas teikti prašymus gauti finansavimą Kauno rajono daugiabučių gyvenamųjų namų kiemams tvarkyti

Kauno rajono savivaldybės taryba 2023 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. TS-48 „Dėl finansavimo skyrimo Kauno rajono daugiabučių gyvenamųjų namų kiemų tvarkymui tvarkos aprašo patvirtinimo“, patvirtino finansavimo skyrimo Kauno rajono daugiabučių gyvenamųjų namų kiemų tvarkymui tvarkos aprašą.

Kviečiame bendrojo naudojimo objektų valdytojus teikti prašymus finansavimui gauti Kauno rajono daugiabučių gyvenamųjų namų kiemų tvarkymui. Nurodyti prašymai Savivaldybės administracijoje priimami nuo vasario 15 d. iki kovo 31 d.

Prašymai gali būti teikiami el. paštu administratorius@krs.lt, arba pristatomi į Kauno rajono savivaldybės administraciją, adresu Savanorių pr. 371, Kaunas.

Su tvarkos aprašu galite susipažinti čia. Svarbu paminėti, kad buvo patikslinti tvarkos aprašo 2.2., 8.1., 19 ir įrašytas naujai 24 punktas.

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į Savivaldybės administracijos Kelių ir transporto skyrių, tel. Nr. (8 6) 719 0256, el. p. andrius.kizelevicius@krs.lt

2022 m. Kauno rajono savivaldybė skyrė 1 mln. Eur šios programos įgyvendinimui. Pernai buvo pateikti 32 prašymai, iš kurių programai keliamus reikalavimus atitiko 18 daugiabučių namų kiemų, kurie gavo finansavimą.

Šios programos įgyvendinimui 2023 m. Kauno rajono savivaldybė skirs 1 mln. Eur.

https://www.krs.lt/savivaldybe/naujienos/teikti-prasymus-daugiabuciu-namu-kiemams-tvarkyti/