Teikite idėjas, kūrybiškus sumanymus, kaip gražinti viešąsias erdves

  • 0

Teikite idėjas, kūrybiškus sumanymus, kaip gražinti viešąsias erdves

Dalyvaujamasis biudžetas – tai galimybė kiekvienam gyventojui realizuoti savo kūrybiškus sumanymus gražinant viešąsias erdves ir kartu su savivaldybe spręsti dėl viešųjų lėšų panaudojimo.

2023 m. Dalyvaujamasis biudžetas

Nuo sausio 30 d. iki vasario 26 d. fiziniai asmenys, ne jaunesni nei 18 metų, kviečiami teikti projektų idėjų pasiūlymus.
Idėjos teikiamos internetinėje svetainėje dalyvauk.krs.lt, užpildant paraiškos formą (nurodomas projekto idėjos pavadinimas, aprašymas, idėjos autoriaus kontaktai, preliminari sąmata, vizualizacijos ir kt.)

Projektų idėjos skirstomos į tris kategorijas:

  • Mažos apimties projektų idėjos – neviršija 20 tūkst. Eur;
  • Vidutinės apimties projektų idėjos – neviršija 50 tūkst. Eur;
  • Didelės apimties projektų idėjos – neviršija 100 tūkst. Eur;

Idėją teikiantis asmuo pasirenka kategoriją, įvertindamas projekto idėjos preliminarią sąmatą.

Idėjas galima teikti tik atrinktoms viešosioms erdvėms (sklypų sąrašas)

Būtinieji reikalavimai projekto idėjai:

  1. turi būti įgyvendinama vienoje iš pateiktų vietų žemėlapyje (atrinkta 41 viešoji erdvė);
  2. turi būti nekomercinė, skirta viešosios infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos gerinimui;
  3. negali būti skirta gatvių / kelių apšvietimo įrengimui ir / arba remontui, gatvių / kelių, šaligatvių, pėsčiųjų, dviračių takų įrengimui arba rekonstrukcijai;
  4. projekto idėjos sprendiniai neturi prieštarauti toje teritorijoje galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams, jau patvirtintiems kitiems savivaldybės sprendiniams, esamiems inžineriniams tinklams, komunikacijų sistemų eksploatavimui.

Pateiktas idėjas autoriai gali redaguoti iki vertinimo etapo pradžios, vėliau keisti paraiškoje nurodytų duomenų nebus galima.

Projektų idėjų vertinimo etapas prasidės vasario 27 d.

Visais su priemone susijusiais klausimais kreipkitės – dalyvauk.krs.lt

TVARKOS APRAŠAS

Virtualios konsultacijos dėl idėjų pateikimo

Vasario 2 d. 16.30 val. Klausimai / atsakymai Nuoroda į susirinkimą

Vasario 9 d. 16.30 val. Klausimai / atsakymai

Vasario 14 d. 16.00 val. INFO diena

Vasario 23 d. 16.30 val. Klausimai / atsakymai

Dėl asmeninės konsultacijos susisiekite el. paštu dalyvauk@krs.lt


Turite klausimų apie Dalyvaujamąjį biudžetą? Kaip jis veikia? Kas atsakingas už idėjų įgyvendinimą? Kaip pateikti idėją?

Užduokite rūpimus klausimus mums! Specialistų atsakymus į užduotus klausimus paskelbsime KRS BONUS Facebook puslapyje.

2023 m. Dalyvaujamasis biudžetas