Naujienos

  • 0

  • 0

Teikite idėjas, kūrybiškus sumanymus, kaip gražinti viešąsias erdves

Dalyvaujamasis biudžetas – tai galimybė kiekvienam gyventojui realizuoti savo kūrybiškus sumanymus gražinant viešąsias erdves ir kartu su savivaldybe spręsti dėl viešųjų lėšų panaudojimo.

2023 m. Dalyvaujamasis biudžetas

Nuo sausio 30 d. iki vasario 26 d. fiziniai asmenys, ne jaunesni nei 18 metų, kviečiami teikti projektų idėjų pasiūlymus.
Idėjos teikiamos internetinėje svetainėje dalyvauk.krs.lt, užpildant paraiškos formą (nurodomas projekto idėjos pavadinimas, aprašymas, idėjos autoriaus kontaktai, preliminari sąmata, vizualizacijos ir kt.)

Projektų idėjos skirstomos į tris kategorijas:

  • Mažos apimties projektų idėjos – neviršija 20 tūkst. Eur;
  • Vidutinės apimties projektų idėjos – neviršija 50 tūkst. Eur;
  • Didelės apimties projektų idėjos – neviršija 100 tūkst. Eur;

Idėją teikiantis asmuo pasirenka kategoriją, įvertindamas projekto idėjos preliminarią sąmatą.

Idėjas galima teikti tik atrinktoms viešosioms erdvėms (sklypų sąrašas)

Būtinieji reikalavimai projekto idėjai:

  1. turi būti įgyvendinama vienoje iš pateiktų vietų žemėlapyje (atrinkta 41 viešoji erdvė);
  2. turi būti nekomercinė, skirta viešosios infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos gerinimui;
  3. negali būti skirta gatvių / kelių apšvietimo įrengimui ir / arba remontui, gatvių / kelių, šaligatvių, pėsčiųjų, dviračių takų įrengimui arba rekonstrukcijai;
  4. projekto idėjos sprendiniai neturi prieštarauti toje teritorijoje galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams, jau patvirtintiems kitiems savivaldybės sprendiniams, esamiems inžineriniams tinklams, komunikacijų sistemų eksploatavimui.

Pateiktas idėjas autoriai gali redaguoti iki vertinimo etapo pradžios, vėliau keisti paraiškoje nurodytų duomenų nebus galima.

Projektų idėjų vertinimo etapas prasidės vasario 27 d.

Visais su priemone susijusiais klausimais kreipkitės – dalyvauk.krs.lt

TVARKOS APRAŠAS

Virtualios konsultacijos dėl idėjų pateikimo

Vasario 2 d. 16.30 val. Klausimai / atsakymai Nuoroda į susirinkimą

Vasario 9 d. 16.30 val. Klausimai / atsakymai

Vasario 14 d. 16.00 val. INFO diena

Vasario 23 d. 16.30 val. Klausimai / atsakymai

Dėl asmeninės konsultacijos susisiekite el. paštu dalyvauk@krs.lt


Turite klausimų apie Dalyvaujamąjį biudžetą? Kaip jis veikia? Kas atsakingas už idėjų įgyvendinimą? Kaip pateikti idėją?

Užduokite rūpimus klausimus mums! Specialistų atsakymus į užduotus klausimus paskelbsime KRS BONUS Facebook puslapyje.

2023 m. Dalyvaujamasis biudžetas

 


  • 0

Kvietimas teikti prašymus gauti finansavimą Kauno rajono daugiabučių gyvenamųjų namų kiemams tvarkyti

Kauno rajono savivaldybės taryba 2023 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. TS-48 „Dėl finansavimo skyrimo Kauno rajono daugiabučių gyvenamųjų namų kiemų tvarkymui tvarkos aprašo patvirtinimo“, patvirtino finansavimo skyrimo Kauno rajono daugiabučių gyvenamųjų namų kiemų tvarkymui tvarkos aprašą.

Kviečiame bendrojo naudojimo objektų valdytojus teikti prašymus finansavimui gauti Kauno rajono daugiabučių gyvenamųjų namų kiemų tvarkymui. Nurodyti prašymai Savivaldybės administracijoje priimami nuo vasario 15 d. iki kovo 31 d.

Prašymai gali būti teikiami el. paštu administratorius@krs.lt, arba pristatomi į Kauno rajono savivaldybės administraciją, adresu Savanorių pr. 371, Kaunas.

Su tvarkos aprašu galite susipažinti čia. Svarbu paminėti, kad buvo patikslinti tvarkos aprašo 2.2., 8.1., 19 ir įrašytas naujai 24 punktas.

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į Savivaldybės administracijos Kelių ir transporto skyrių, tel. Nr. (8 6) 719 0256, el. p. andrius.kizelevicius@krs.lt

2022 m. Kauno rajono savivaldybė skyrė 1 mln. Eur šios programos įgyvendinimui. Pernai buvo pateikti 32 prašymai, iš kurių programai keliamus reikalavimus atitiko 18 daugiabučių namų kiemų, kurie gavo finansavimą.

Šios programos įgyvendinimui 2023 m. Kauno rajono savivaldybė skirs 1 mln. Eur.

https://www.krs.lt/savivaldybe/naujienos/teikti-prasymus-daugiabuciu-namu-kiemams-tvarkyti/