Naujienos

  • 0

Daugiabučių namų ir jų aplinkos atnaujinimo finansavimas pagal Kauno rajono daugiabučių gyvenamųjų namų ir jų aplinkos atnaujinimo, plėtros ir administravimo rėmimo programa

Category : Naujienos

Programos tikslas – skirstyti lėšas, siekiant padėti daugiabučių namų, kuriems statybos leidimas išduotas iki 1993 metų, gyventojams išsaugoti gyvenamąjį fondą, sutvarkyti aplinką ir skatinti renovacijos programos įgyvendinimą bei daugiabučių namų savininkų bendrijų steigimąsi.

Programos lėšos naudojamos ir skiriamos:

1. daugiabučių namų techniniams defektams, kurie kelia grėsmę namo ar jo konstrukcijų stabilumui ir (ar) žmonių saugumui, likviduoti skiriama 50 proc. reikalingos sumos;

2. žemės sklypo prie daugiabučio gyvenamojo namo formavimo dokumentams parengti ir įteisinti – 100 proc. reikalingos sumos;

3. daugiabučių namų savininkų bendrijų steigimosi išlaidoms padengti – 100 proc. reikalingos sumos;

4. daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo ar modernizavimo projektų investiciniams planams parengti – 100 proc. reikalingos sumos, ne dažniau kaip vieną kartą per trejus metus ;

5. daugiabučio namo aplinkai gerinti (įvažoms, takams, vaikų žaidimo, automobilių stovėjimo aikštelėms, apsaugos įrangai, apšvietimui, komunalinių atliekų konteinerių vietoms įrengti), įsiteisinus žemės sklypą prie daugiabučio gyvenamojo namo, ne dažniau kaip vieną kartą per trejus metus – 50 proc. reikalingos sumos;

6. daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektams remontuoti, įsiteisinus žemės sklypą prie daugiabučio gyvenamojo namo, ne dažniau kaip vieną kartą per trejus metus skiriama 50 proc. reikalingos sumos.

Daugiau informacijos:

https://www.krs.lt/savivaldybe/struktura-ir-kontaktai/administracijos-direktorius/aplinkos-skyrius/teikiamos-paslaugos/daugiabu%C4%8Di%C5%B3-nam%C5%B3-ir-j%C5%B3-aplinkos-atnaujinimo-finansavimas-pagal-kauno-rajono-daugiabu%C4%8Di%C5%B3-gyvenam%C5%B3j%C5%B3-nam%C5%B3-ir-j%C5%B3-aplinkos-atnaujinimo-pl%C4%97tros-ir-administravimo-r%C4%97mimo-program%C4%85/

Iškilus klausimams dėl priedangų daugiabučių namų rūsiuose įrengimo, seniūnijos gyventojai gali skambinti Kauno rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus  patarėjui Dainiui Raubūnui +370 305539 mob.tel. +370 675 02751 El. p. dainius.raubunas@krs.lt ir vyr. specialistui Virginijui Banevičiui +370 609 76 237 virginijus.banevicius@krs.lt


  • 0

Kvietimas keisti daugiabučiuose gyvenamuose namuose dujų balionus

Vasario 1 d. paskelbtas kvietimas teikti paraiškas finansuoti suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimą kitais energijos šaltiniais. Tam Energetikos ministerija šiemet skyrė 3,8 mln. eurų.

Daugiau informacijos: https://www.krs.lt/savivaldybe/naujienos/daugiabuciu-gyventojai-kvieciami-pasikeisti-duju-balionus/


  • 0

Prašome gyventojų pasitikrinti savo gyvenamosios vietos duomenis

Category : Naujienos

Remiantis Gyventojų registro patikslintais duomenis, Batniavos seniūnijoje yra gyventojų su netiksliais gyvenamosios vietos duomenimis: https://krs.lt/…/registru-centras-deklaruota…/
Kauno rajono savivaldybė kviečia gyventojus pasitikrinti, ar jų deklaruotos gyvenamosios vietos adresas yra tikslus. Tai padaryti galite interneto tinklalapyje https://www.registrucentras.lt/tikrinti-adresa. Jeigu jūsų adresas netikslus, kreipkitės į seniūniją tel. +370 37567827 arba el. paštu seniunija@batniava.krs.lt