Paslaugos

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BATNIAVOS SENIŪNIJOS
ATLIEKAMŲ PASLAUGŲ SARAŠAS

Elektroninės paslaugos:

 • Šeimos sudėties pažymos;
 • Gyvenamosios vietos deklaravimo pažymos;
 • Pažymos, kitų parengtų dokumentų juridiniams faktams patvirtinti.

 

Deklaravimo paslaugos:

 • Gyvenamosios vietos duomenų paieška.
 • Gyvenamosios vietos deklaracija:
 • Registruoti atvykimo deklaraciją;
 • Registruoti išvykimo deklaraciją;
 • Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
 • Pažyma patalpų savininkui;
 • Pažyma apie mirusio asmens paskutinę gyvenamąją vietą;
 • Pažyma apie išvykusio asmens deklaruotus duomenis;
 • Gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaita;
 • Deklaravimo duomenų keitimas, naikinimas, taisymas.
 • Adresų (numerių žemės sklypams, pastatams ir patalpoms) suteikimas, keitimas ir naikinimas

Socialinės paramos paslaugos:

Pagalbos ir socialinių poreikių asmeniui, šeimai nustatymas.

Priima gyventojų prašymus, dokumentus ir juos pristato Socialinės paramos skyriui:

 • Išmokoms, pašalpoms, būsto šildymo kompensacijoms, išlaidų šaltam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijoms skirti;
 • Vienkartinei piniginei socialinei paramai skirti;
 • Specialiųjų poreikių lygiui nustatyti (įvertina reikalingos specialiosios pagalbos priemonių apimtis);
 • Socialinėms paslaugoms gauti;
 • Būsto pritaikymui neįgaliesiems;
 • Išmokos vaikams;
 • Parama mokiniams;
 • Dokumentai iš daugiavaikių šeimų, pageidaujančių gauti paramą iš Kauno rajono savivaldybės daugiavaikių šeimų rėmimo fondo;
 • Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims gavėjų sąrašų sudarymas, maisto paketų dalinimas;
 • Sąrašų sudarymas velykiniams ir kalėdiniams maisto krepšeliams;
 • Buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimas ir aktų surašymas.

Kitos paslaugos:

 • Notariniai veiksmai.
 • Leidimai laidoti.
 • Leidimai prekybai;
 • Leidimai žemės kasimo darbams; medžių kirtimo darbams.
 • Gatvių pavadinimų suteikimas.
 • Adresų suteikimas.
 • Šeimos sudėties pažymos.
 • Pažymos, kitų parengtų dokumentų juridiniams faktams patvirtinti.

Komunalinis ūkis:

 • Gatvių apšvietimas;
 • Atliekų tvarkymas;
 • Gatvių priežiūra;
 • Kapinių priežiūra.