Prašymai

Atsakingo už kapavietės (kapo) ar kolumbariumo nišos priežiūrą asmens įrašo žurnale registravimas arba įrašo pakeitimas

Kapavietės (kapo) identifikavimas

Leidimo įrengti, pertvarkyti, remontuoti kapavietę išdavimas

Charakteristikos, būtinos leidimui laikyti ginklą, išdavimas

Duomenų apie asbesto turinčių gaminių kiekį teikimas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų tikslinimas, keitimas, naikinimas

Išvykimo iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui deklaravimas

Įtraukimas į gyvenamosios vietos neturinčių (nedeklaravusių) asmenų apskaitą

Leidimo išdavimas atlikti kasinėjimo darbus Kauno rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje

Leidimo laidoti išdavimas

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas išdavimas

 Leidimų važiuoti didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis Kauno rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais ir gatvėmis išdavimas

 Notarinių veiksmų atlikimas

 Pažymos apie žemės dirbimą (nacionalinei mokėjimų agentūrai) išdavimas

 Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui, patvirtinančios jam nuosavybes teise priklausančioje gyv. patalpoje savo gyvenamą vietą deklaravusius asmenis, išdavimas 

Pažymos patvirtinančios žmogaus palaidojimo vietą ir laiką išdavimas

Pažymos, patvirtinančios  šeimos sudėtį, išdavimas

Pažymos, patvirtinančios asmens įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių (nedeklaravusių) asmenų apskaitą, išdavimas

Pažymos, patvirtinančios deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas

 Pažymos iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro išdavimas

Leidimas ar sprendimas saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, intensyvaus genėjimo darbams