Dėl laidojimo ir kapaviečių

Pažymos patvirtinančios žmogaus palaidojimo vietą ir laiką išdavimas

Atsakingo už kapavietės (kapo) ar kolumbariumo nišos priežiūrą asmens įrašo žurnale registravimas arba įrašo pakeitimas

Kapavietės (kapo) identifikavimas

Leidimo įrengti, pertvarkyti, remontuoti kapavietę išdavimas

Leidimo laidoti išdavimas