Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo, duomenų keitimo, naikinimo

Pažymos, patvirtinančios deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas

Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui, patvirtinančios jam nuosavybes teise priklausančioje gyv. patalpoje savo gyvenamą vietą deklaravusius asmenis, išdavimas

Pažymos iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro išdavimas

  • Prašymas dėl pažymos iš gyventojų registro išdavimas

Pažymos, patvirtinančios asmens įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių (nedeklaravusių) asmenų apskaitą, išdavimas

  • Paslaugos aprašymas
  • Prašymas išduoti pažymą apie įtraukimą į Gyvenamosios vietos neturinčių asmenų registrą

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų tikslinimas, keitimas, naikinimas


Išvykimo iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui deklaravimas

 

Įtraukimas į gyvenamosios vietos neturinčių (nedeklaravusių) asmenų apskaitą