Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo; bendraturčių; duomenų keitimo, naikinimo

Pažymos, patvirtinančios deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas


Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui, patvirtinančios jam nuosavybes teise priklausančioje gyv. patalpoje savo gyvenamą vietą deklaravusius asmenis, išdavimas 


Pažymos iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro išdavimas

  • Prašymas dėl pažymos iš gyventojų registro išdavimas


Pažymos, patvirtinančios asmens įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių (nedeklaravusių) asmenų apskaitą, išdavimas

  • Paslaugos aprašymas
  • Prašymas išduoti pažymą apie įtraukimą į Gyvenamosios vietos neturinčių asmenų registrą

Gyvenamosios vietos deklaravimas


Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų tikslinimas, keitimas, naikinimasIšvykimo iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui deklaravimas

 


Įtraukimas į gyvenamosios vietos neturinčių (nedeklaravusių) asmenų apskaitą