Rinkmenos

Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai skyrimas ir mokėjimas

Išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui skyrimas ir mokėjimas

Globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimas ir mokėjimas

Globos (rūpybos) išmokos skyrimas ir mokėjimas

Vaiko laikinosios priežiūros išmokos skyrimas ir mokėjimas

Išmokos vaikui skyrimas ir mokėjimas

Išmokos įvaikinus vaiką skyrimas ir mokėjimas

Išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui skyrimas ir mokėjimas

Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas ir mokėjimas

Vienkartinės išmokos vaikui skyrimas ir mokėjimas

Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skyrimas ir mokėjimas

Socialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas

Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas ir mokėjimas

Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas ir mokėjimas

Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa

Dienos socialinė globa

Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymas neįgaliesiems

Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką, organizavimas

Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslauga

Pagalba į namus

Vienkartinė 4 bazinių socialinių išmokų dydžio pašalpa, asmenims, grįžusiems iš pataisos įstaigos ar kitos laisvės atėmimo vietos

Nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms, kompensacijos skyrimas

Paramos mokiniams skyrimas

Laidojimo pašalpų skyrimas ir mokėjimas

Vienkartinė pašalpa ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams, sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo metu, ir jiems laidoti

Vienkartinės kompensacijos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimom

Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940 – 1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimas ir išmokėjimas

Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas ir mokėjimas

Parama užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką

Dokumentų, patvirtinančių moters/ vyro teisę gauti antrojo laipsnio valstybinę pensiją kaip motinai (įmotei) arba tėvui (įtėviui), išauginusiems (vaikų mirties atvejų – ne mažiau kaip iki 8 m.) 5 ir daugiau vaikų, išdavimas

Pažymos išdavimas apie gaunamas išmokas savivaldybėje

Pažymos savivaldybės teritorijoje gyvenantiems ES ir Europos ekonominės erdvės piliečiams bei ES ir Europos ekonominėje erdvėje gyvenantiems Lietuvos piliečiams apie šeimai išmokėtas išmokas šeimos nario mirties atveju, išdavimas

Išvados dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdieninius sprendimus teikimas