TVARKOS IR ŠVAROS TAISYKLĖS

Primename, kad vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. TS-297 patvirtintų Kauno rajono savivaldybės teritorijos tvarkymo ir švaros taisyklėmis, teritorijų naudotojai jiems priklausančiose teritorijose privalo nuolat palaikyti tvarką ir vegetacijos metu šienauti aukštesnę nei 20 cm žolę (ypač piktžoles), o vejose ­­– aukštesnę nei 10 cm ir ne rečiau kaip kartą per mėnesį); draudžiama palikti netvarkomą, apleista, piktžolėtą žemę.

Pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 366 straipsnį neprižiūrimų sklypų savininkai gali būti patraukti administracinėn atsakomybėn (įspėjimas arba bauda iki 600 Eur).

Nesutvarkius (nenušienavus) žemės sklypo iki nurodyto termino, vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. Nr. TS-196 „Dėl žemės mokesčio 2023 m. tarifų nustatymo“, Jūsų sklypas gali būti įrašytas į netvarkomų ir apleistų žemės sklypų sąrašą, kuris bus pateiktas Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, ir Jums bus taikomas 4 proc. nuo žemės mokestinės vertės žemės mokesčio tarifas.

Kauno rajono savivaldybės teritorijos tvarkos ir švaros taisyklės

BENDRIEJI TVARKYMO IR ŠVAROS REIKALAVIMAI

 • Želdiniai, augantys Savivaldybės teritorijoje įvairios paskirties žemės sklypuose, išskyrus miško paskirties žemę, saugomi, prižiūrimi ir tvarkomi vadovaujantis Kauno rajono želdynų ir želdinių apsaugos taisyklėmis, patvirtintomis Savivaldybės tarybos.
 • Visi gyvūnai auginami, laikomi ir prižiūrimi vadovaujantis Gyvūnų laikymo Kauno rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklėmis, patvirtintomis Savivaldybės administracijos direktoriaus.
 • Kiekvieno žemės sklypo, esančio Savivaldybės teritorijoje, savininkas, nuomininkas, naudotojas ar valdytojas yra atsakingas už atliekų tvarkymą, todėl visi atliekų turėtojai – individualių namų valdų, butų savininkai, daugiabučių namų savininkų bendrijos, daugiabučių namų butų, sodų ir garažų valdų savininkai (ar bendrijos), įmonės, įstaigos ir organizacijos privalo naudotis Savivaldybės atliekų tvarkymo sistema, kuri reglamentuojama Kauno rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Savivaldybės tarybos.
 • Teritorijų naudotojai privalo jiems priklausančioje teritorijoje nuolat palaikyti tvarką, švarą ir atlikti šiuos darbus:
  • užtikrinti teritorijoje esančių pastatų ir statinių, jų fasadų estetinę išvaizdą (juos dažyti, remontuoti, prižiūrėti), aptverti ir (arba) pašalinti griūvančius, nenaudojamus, avarinės būklės pastatus ir statinius;
  • valyti ir prižiūrėti kiemus, sklypus, gatves, šaligatvius ir kitas jiems priskirtas teritorijas, surinkti ir išvežti šiukšles ir atliekas, įvykdžius ūkio darbus nedelsiant sutvarkyti teritoriją ir pašalinti darbų metu atsiradusias šiukšles, nedelsiant surinkti gyvūnų ekskrementus;
  • mesti sąšlavas į specialiai tam skirtus konteinerius arba kitas specialias surinkimo priemones (dėžės, maišus ir pan.);
  • vegetacijos metu šienauti aukštesnę nei 20 cm žolę (ypač piktžoles), o vejose – aukštesnę nei 10 cm ir ne rečiau kaip kartą per mėnesį, iškirsti nuolat augančius menkaverčius krūmus, naikinti Sosnovskio barštį (netaikomas ūkininkams, deklaruojantiems žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus).
  • prižiūrėti ir tvarkyti želdinius;
  • žiemos metu dėl eismo saugumo reguliariai valyti sniegą ir ledą;
  • pritvirtinti prie pastatų fasadų pastatams suteiktus numerius.

VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ, GATVIŲ IR KIEMŲ PRIEŽIŪRA

 • Valstybinės reikšmės magistralinius, krašto ir rajoninius kelius, tiltus, viadukus, jų skiriamąsias juostas, pakeles, geležinkelių ir jų objektų sanitarines apsaugos zonas prižiūri ir tvarko šiuos objektus eksploatuojančios įmonės ar jų savininkai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta kelių priežiūros tvarka.
 • Vietinės reikšmės kelių ir gatvių, priklausančių Savivaldybei, priežiūrą organizuoja ir už jų būklę atsako Savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai (toliau – seniūnas), vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta kelių priežiūros tvarka.
 • Šaligatvius, žaliąsias juostas, kelkraščius, vandens pralaidas, lietaus nutekamuosius griovius, gatves prižiūri teisės aktų nustatyta tvarka priskirtų teritorijų naudotojai:
  • jei teritorija pagal teisės aktų nustatytą tvarką priskirta keliems naudotojams, tai prižiūrimas plotas pasiskirstomas abipusiu naudotojų susitarimu;
  • teritorijų, kurios teisės aktų nustatyta tvarka nepriskirtos teritorijų naudotojams, priežiūrą organizuoja seniūnai;
  • žiemos metu teritorijų naudotojai privalo nuo šaligatvių laiku nuvalyti sniegą, barstyti smėlį, pašalinti ledą (naudojant slidumą mažinančias priemones), nuvalyti nuo pastatų, lietvamzdžių, balkonų varveklius;
  • nustojus snigti, sniegas turi būti valomas tuoj pat, netrukdant pėstiesiems ir transportui;
  • po pūgos sniegą privaloma išvalyti per 24 valandas;
  • apledėję ruožai turi būti pabarstyti per 12 valandų;
  • nuvalytas sniegas kaupiamas ir išvežamas į seniūno nurodytas vietas;
  • gatvių, kuriomis reguliariai važiuoja visuomeninis transportas, ir šaligatvių valymas vasarą turi būti baigtas 7.00 valandą, o žiemą – 8.00 valandą.
 • Asmenys, atsakingi už kelių ir jų priklausinių priežiūrą, turi juos prižiūrėti taip, kad jų būklė atitiktų saugaus eismo reikalavimus.
 • Organizacijos, įmonės, individualių valdų savininkai gali pavesti jiems priklausančių ar teisės aktų nustatyta tvarka priskirtų teritorijų tvarkymą specializuotoms įmonėms, sudarant paslaugų teikimo sutartį.
 • Autobusų stotelių ir galinių apsisukimo mikroautobusų stotelių teritorijas prižiūri eksploatuojančios įmonės ir seniūnijos.
 • Žemės savininkai ar naudotojai turi nuolat prižiūrėti jiems priklausančius servitutinius kelius ir kelkraščius: laiku, bet ne rečiau kaip kartą per mėnesį, nušienauti žolę, iškirsti nuolat augančius menkaverčius krūmus, naikinti Sosnovskio barštį.